Zdolność kredytowa a banki

Banki posiadają możliwość udzielania kredytów, dzięki którym można dokonywać inwestycji oraz zakupów. Jednakże by uzyskać taki kredyt od banku, należy spełnić szereg kryteriów. Przede wszystkim należy posiadać zdolność kredytową. Zdolność kredytowa to możliwość pobierania kredytów od instytucji bankowych. Aby uzyskać taką zdolność przede wszystkim należy posiadać pracę zarobkową. Taka praca musi być wykonywana w oparciu o umowę o pracę, a więc umowę zawartą na nieokreślony czas. Taka umowa gwarantuje pracownikowi wszelki prawa i zapewnia stały dopływ kapitału pieniężnego. Pracownik zatrudniony w oparciu o stałą umowę nie musi się obawiać nagłego zwolnienia, gdyż jest chroniony przepisami prawa pracy, które zapewniają trzymiesięczny okres wypowiedzenia, w przypadku zwolnienia z pracy, bez winy pracownika. Do uzyskania zdolności kredytowej nie wystarczy jednak samo posiadanie pracy zarobkowej i stałej umowy. Potrzebne są do tego jeszcze odpowiednio wysokie zarobki, które dają możliwość bezproblemowej spłaty rat kredytowych. Bank udzielając kredytu, zwraca uwagę na wysokość zarobków i to od nich uzależnia możliwość udzielenia kredytu oraz wysokość udzielonej pożyczki. W przypadku niskich zarobków bank zazwyczaj zgodzi się jedynie na pożyczkę niewielkiej kwoty lub też w ogóle nie udzieli kredytu.