Wspieranie starań młodych ludzi

Wspieranie starań młodych ludzi

W większości przypadków dzisiejsze firmy działające na polskim rynku to efekt przyjścia kapitału zagranicznego do dobrze prosperującej polskiej gospodarki. Gdy wychodziliśmy z komuny i musieliśmy otworzyć rynek i przestać w nim interweniować, powiło się mnóstwo zagranicznych inwestorów oraz rodzimych biznesmenów gotowych zainwestować bardzo duże pieniądze w rozpoczęcie działalności gospodarczej. W pewnym jednak momencie możliwości kraju rozwinęły się tak, że poleganie wyłącznie na kapitale inwestycyjnym, by ten zajął się unowocześnianiem rynku w konkurencyjnym ale jednocześnie uczciwym duchu byłoby problematyczne. Tak samo jak zapewnienie odpowiedniej podaży wszystkich dóbr i usług na które popyt w normalnie rozwijającym się kapitalistycznym kraju stale rośnie i nie ma raczej końca. Wspieranie młodych przedsiębiorców staje się więc bardzo ważne, albowiem coraz częściej niezbędne jest wprowadzanie nowoczesnych firm i nowoczesnych rozwiązań na rynek, który normalnie byłby bardzo hermetyczny i odporny na zmiany. Przez umożliwienie młodym ludziom zaangażowania się w proces budowy własnej firmy państwo staraj się zapewnić sobie płynność finansową na lata a jednocześnie zyskuje poprzez miejsca pracy wygenerowane przez takiego przedsiębiorcę. Każda mała firma może potencjalnie zmienić się w bardzo dochodową spółkę zatrudniającą wielu ludzi i oferującą rynkowi całkowicie nowy standard usług. Aby jednak firmy te mogły być realizowane niezbędne jest posiadanie jakichkolwiek funduszy początkowych, z czym młodzi ludzie mają oczywisty problem. Właśnie w tym celu założono fundusz pożyczkowy, który zarządzany i finansowany jest przez państwowe instrumenty finansowe mające na celu przede wszystkim pomagać ambitnym przedsiębiorcom w realizacji ich inwestycji w sytuacji, gdy mają problem z uzyskaniem kredytu z banku ze względu na złą historię kredytową czy brak wystarczającego finansowego poręczenia takiej pożyczki. Korzystanie z funduszu pożyczkowego jest o tyle korzystne, że można tam liczyć o wiele lepszą obsługę i niższe oprocentowanie niż w przypadku bardzo licznych komercyjnych banków. Gdyby nie działanie tego funduszu wiele ciekawych koncepcji biznesowych nie zostałoby do dzisiaj wdrożonych.