Warto korzystać z kart?

Warto korzystać z kart?

Bez wątpienia karty kredytowe to wciąż jedna z dynamiczniej rozwijających się usług bankowych, która systematycznie powiększa rzeszę swoich klientów. Z roku na rok zasadniczo wzrasta liczba transakcji dokonywanych kartami, jednocześnie nie jest rzadkością, że klient posiada kilka kart kredytowych zaoferowanych przez różne instytucje finansowe. Karta kredytowa jest kartą płatniczą, którą można wykorzystywać przy realizacji operacji finansowych do wysokości limitu przyznanego przez bank wydający kartę. Ów limit na karcie przyznawany jest przez instytucję finansową przeważnie na podstawie udokumentowanych przychodów. Operacje realizowane z użyciem karty rozliczane są periodycznie – zazwyczaj w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia obrotów wykonanych za pomocą karty. Przeważnie bank nie warunkuje przyznania karty kredytowej klientowi posiadaniem u siebie konta oszczędnościowo – rozliczeniowego lub typowego rachunku bieżącego, a rozlicza się z klientem na podstawie wydruków zbiorczych z okresowych obrotów na karcie wskazując jednocześnie tryb dokonania rozliczenia – czyli zwrotu pieniędzy w zakresie terminu oraz kwoty pożyczonych środków. Karty zazwyczaj są wyżej oprocentowane niż linie kredytowe funkcjonujące przy ROR-ach, ale oferują klientom od 30 do 52 dni okresu bezodsetkowego, w ramach którego jeżeli klient wpłaci 100% zobowiązań wynikających z rozliczenia we wskazanym terminie, to nie ponosi żadnych kosztów wzięcia pożyczki.