Studia o bankowości

Studia o  bankowości

Każdy młody człowiek po zdanej maturze myśli, co będzie lub co chciałby robić dalej w swoim życiu. Jedni młodzi ludzie szukają pracy i nie kontynuują nauki w szkołach wyższych, drudzy natomiast wybierają inną drogę, a mianowicie rozpoczynają naukę w różnego rodzaju uczelniach wyższych. Moim zdaniem bardzo interesujące są studia dotyczące bankowości, chociaż studia te są bardzo trudne. Studenci, którzy studiują bankowość muszą mieć dużą wiedzę na temat ekonomii. Muszą także być dobrzy w naukach ścisłych takich jak na przykład matematyka, fizyka itp. Po ukończeniu takich studiów ludzie ci mają większą szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy. Jako specjaliści do spraw bankowości mogą także grać na giełdzie papierów wartościowych, czyli jednym słowem mogą zostać maklerami giełdowymi. Ze względu na to, iż obserwujemy na rynku pracy dużą ilość różnego rodzaju banków, wymagania pracodawców, dotyczące przyszłych pracowników są bardzo duże. Każdy kandydat ubiegający się przyjęcie do pracy przechodzi szereg szkoleń, rozwiązuje testy, pracodawca odbywa z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną i na tej podstawie następuje przyjęcie do pracy. Jednym słowem praca w banku gwarantuje nam, że będziemy mieli poczucie stabilizacji i co więcej możliwość rozwijania się, ponieważ praca w bankowości związana jest z wieloma szkoleniami.