Spadek popytu na kredyty bankowe

Spadek popytu na kredyty bankowe

W tym roku dostępność kredytów bankowych osiągnęła swoje apogeum – kredyty jeszcze nigdy dotąd nie były tak tanie, a prawdopodobnie jeszcze potanieją. Tak prognozują analitycy bankowi, spodziewając się lada moment kolejnej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Mimo to potencjalni kupcy własnych nieruchomości, czyli przede wszystkim osoby młode, wkraczające w życie, zakładająca albo już posiadające rodziny, ostrożnie podejmują decyzje o zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Częściej na kredyt decydują się osoby dysponujące gotówką, pokrywającą w dużym stopniu tak zwany wkład własny w inwestycję. Umożliwia to zaciągnięcie kredytu hipotecznego o mniejszej wartości i na krótszy okres czasu. Niższy kredyt to niższe ryzyko popadnięcia w pułapkę długów w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, jak chociażby utrata pracy czy zdrowia. Większość banków zabezpiecza się przed tym ryzykiem za pomocą odpowiedniego ubezpieczenia kredytu, które również obciąża kupującego. Spowolnienie wzrostu gospodarczego, obniżający się popyt krajowy, niski poziom inwestycji firm, słabnąca sprzedaż detaliczna, pogorszenie sytuacji na rynku pracy i wzrastające bezrobocie napawają pesymizmem, grożą zmniejszaniem dochodów i zniechęcają Polaków do podejmowania ryzykownych posunięć finansowych.