Różnica pomiędzy kredytem a pożyczką

Różnica pomiędzy kredytem a pożyczką

Instytucje finansowe swoim klientom udzielają różnego rodzaju pożyczek i kredytów. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma określeniami? W mowie potocznej w zasadzie funkcjonują one wymiennie, jednakże ich status prawny jest zgoła odmienny. Kredyt to określenie znajdujące swoje odniesienie w prawie bankowym i może być udzielany jedynie przez banki, natomiast pożyczka jest określana przepisami kodeksu cywilnego i może być udzielana przez wszystkie instytucje finansowe, które są właścicielami pieniędzy. Umowa kredytu musi być sporządzona w formie pisemnej, natomiast umowa pożyczki niekoniecznie – ten obowiązek dotyczy jedynie pożyczek udzielanych w wysokości powyżej 500 złotych. Kredyty z zasady przeznaczone są na realizację ściśle określonych w umowie kredytowej celów, na przykład zakupu samochodu, budowę domu czy zakup telewizora. Wyjątkiem w tej materii są kredyty konsumpcyjne i gospodarcze , które udzielane są na pokrycie bieżących wydatków kredytobiorcy, jednakże wydatki te znajdują się pod stałą kontrolą banku. Co więcej przedmiotem kredytu mogą być jedynie pieniądze udzielone kredytobiorcy wyłącznie w formie bezgotówkowej. Pożyczkę natomiast można otrzymać w formie gotówkowej i przeznaczyć ją na dowolny cel, a pożyczkodawca nie ma prawa ingerować w sposób wykorzystania pożyczonych pieniędzy.