Rachunek bankowy i gromadzenie kapitału

Jednym z najważniejszych funkcji banku jest gromadzenie kapitału od klientów banku. Klienci lokując swój kapitał w banku, udostępniają go jednocześnie bankowi do dysponowania tymi pieniędzmi. Dzięki temu banki mogą udzielać kredytów i dokonywać innych operacji finansowych. Ludzie gromadzą swoje środki pieniężne w bankach przy użyciu rachunków bankowych. Rachunek bankowy zakłada się poprzez zawarcie umowy między bankiem a klientem. W tej umowie określone są wszelkie zasady korzystania z rachunku bankowego. Posiadając rachunek bankowy, klient otrzymuje swój indywidualny numer konta, na który mogą spływać środki finansowe. Klient może przy użyciu tego rachunku bankowego dokonywać różnego rodzaju operacji, a także może wydać szereg dyspozycji przy jego użyciu. Posiadając rachunek bankowy, można na przykład zdecydować o tym, by pieniądz należne z tytułu wynagrodzenia za pracę, spływały właśnie na ten rachunek bankowy, a nie do rąk własnych. Jest to wygodne rozwiązanie. Klient może niekiedy skorzystać z opcji założenia konta elektronicznego, dzięki czemu w łatwy sposób, we własnym domu można kontrolować swoje pieniądze oraz na bieżąco doglądać ich stanu. W ten sposób można również dokonywać przelewów elektronicznych, co jest bardzo wygodne. Za korzystanie z opcji internetowej ponosi się zazwyczaj dodatkową opłatę pieniężną.