Pomaganie małym i średnim przedsiębiorcom

Pomaganie małym i średnim przedsiębiorcom

Rządy krajów demokratycznych i rozwijających się gospodarczo muszą często bardzo poważnie ingerować w wydarzenia ekonomiczne i regulacje prawne dotyczące handlu i przedsiębiorczości, mimo że teoretycznie stoi to w sprzeczności z ideą wolnego rynku. Ale jeśli państwa rozwijające się nie wzięłyby przez liczne ustawy i projekty w obronę małych i średnich przedsiębiorców, zostaliby oni natychmiast zniszczeni przez bardzo dobrze rozwiniętą i dofinansowaną konkurencję z zagranicy. Dla gospodarki kraju natomiast wcale nie najważniejsze są te wielkie firmy produkcyjne, ale małe rodzinne przedsiębiorstwa rozwijane od podstaw w celu zapewnienia płynności finansowej kilku osób. One przeważnie z czasem zamieniają się przedsiębiorstwa zdolne do zatrudniania dodatkowych osób, co sprawia, że lokalny klimat ekonomiczny mocno się poprawia. Jednocześnie przybywa młodych ludzi, którzy wcale nie chcą ubiegać się o etaty korporacyjne na rynku pracy i wolą wziąć los we własne ręce, rozpoczynając działalność gospodarczą. Ale przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej niezbędne jest zawsze pozyskanie odpowiedniego kapitału na start. Z tym natomiast młodzi ludzie bez historii kredytowej i własnego zabezpieczenia bardzo często mają problem, banki bardzo niechętnie wspierają finansowo takie ryzykowne przedsięwzięcia, szczególnie dzisiaj, kiedy przyznawanie kredytów jest pod bardzo mocnym obstrzałem wszystkich organizacji finansowych i całych krajów. Dlatego niezbędne jest prowadzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które prowadzone są poniekąd przez same państwo i służą do pożyczania pieniędzy rozwijającym się małym i mikro przedsiębiorcom oraz pomocy w zdobywaniu bankowych kredytów poprzez poręczenie z takiego funduszu pożyczkowego. Dla wielu młodych ludzi z wysokimi aspiracjami bez tego mechanizmu finansowego otwarcie własnej firmy jest praktycznie niemożliwe. Jednocześnie fundusze pożyczkowe, jako że są zarządzane przez jednostki państwowe i do poręczeń oraz pożyczek wykorzystują pieniądze skarbu państwa, trzymają bardzo wysokie standardy jakościowe i prawne, dając młodym ludziom dużo większe szanse na spokojne prowadzenie swojej działalności. Bez tej pomocy wiele firm nie mogłoby powstać.