Pojęcie instytucji bankowej

Jedną z rzeczy jakie są potrzebne każdemu człowiekowi do normalnego funkcjonowania, są pieniądze. Z pieniędzmi nierozerwalnie związana jest instytucja banku. Bank jest instytucją, która dokonuje różnego rodzaju operacji finansowych. Banki dzielą się na różne rodzaje, najpopularniejsze są banki komercyjne, w których lokować mogą pieniądze zwykli obywatele. Jedną z podstawowych funkcji każdego banku jest gromadzenie depozytów. Depozyty te mogą przyjmować postać pieniężną lub też mogą być innymi przedmiotami, posiadającymi określoną wartość majątkową – może to być złoto, kamienie szlachetne i inne wartościowe rzeczy. Na ogół są to jednak środki pieniężne. Środki te są wpłacane przez klientów banku, na indywidualne konta bankowe, zakładane w bankach. Banki posiadające środki pieniężne wpłacone przez ludzi, obracają tymi pieniędzmi, jednakże cały czas muszą posiadać środki pieniężne, na wypadek chęci wypłaty pieniędzy przez właściciela danego konta bankowego. Takie zabezpieczenie gwarantowane jest przez przepisy prawa. Banki oprócz gromadzenia środków pieniężnych na kontach, dokonują także wielu innych operacji finansowych. Banki między innymi udzielają kredytów bankowych, co jest w wielu przypadkach niezbędne do dokonania poważnych inwestycji, na przykład zakupu mieszkania lub samochodu o znaczącej wartości.