Odsetki od kredytów bankowych

Kredyty służą zarówno osobom je pobierającym jak i bankom. Banki na udzielanych kredytach zarabiają poprzez odsetki naliczane od pożyczonej kwoty. Kwota odsetek jakie narastają określona jest przy pobieraniu kredytu. Osoba pobierają kredyt musi zatem wiedzieć o tej kwocie i dobrowolnie zgadza się na spłatę kredytu razem z odsetkami. W przypadku dużych kredytów, przewidzianych na kilkanaście lat, suma pożyczonej kwoty wraz z odsetkami, na koniec umowy kredytowej wynosi zazwyczaj sumę znacznie przekraczającą kwotę pierwotnie pożyczoną. Dlatego też jest to tak bardzo istotne. Banki nie zawsze zgadzają się na wcześniejszą spłatę całości kwoty, właśnie z uwagi na odsetki, które w takich przypadkach przestałyby rosnąć. Dlatego ludzie biorąc kredyty na kilkanaście lat, są czasem zmuszeni spłacać raty kredytowe przez cały okres umowy kredytowej, nawet mimo posiadania środków na jednorazową spłatę kredytu. Niekiedy odbywa się to jednak w inny sposób, a mianowicie bank zastrzega sobie, iż w przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu, doliczony zostanie określony procent kwoty początkowej. W ten sposób zostają zabezpieczone interesy banku, który na udzielonym kredycie też chce zarabiać. Aby zminimalizować odsetki ludzie często decydują się na kredyty w obcych walutach, mniej chwiejnych na rynkach finansowych niż polski złoty.