Obniżka stóp procentowych

Obniżka stóp procentowych

W roku 2013 mamy do czynienia z wyjątkowo wysoką obniżką oficjalnych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów w czerwcu RPP ponownie obniżyła stopy o kolejne 25 punktów procentowych. Takie zachowanie Rady związane jest z dosyć niepokojącymi informacjami opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny mówiących o zasadniczym spadku inflacji i dalszym jej prognozowanym spadku. Niska inflacja natomiast, mimo tego iż powszechnie uważana jest za pozytywny czynnik szczególnie dla gospodarstw domowych, w gospodarce oznacza spadek popytu w stosunku do podaży – czyli krótko mówiąc spowolnienie gospodarcze objawiające się znaczne mniejszą tendencją gospodarstw domowych do wydawania pieniędzy na codzienne życie. Celem obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w perspektywie średnio i długoterminowej jest pobudzenie gospodarki do dalszego rozwoju. Jak to działa? Oficjalne stopy procentowe są podstawą do obliczania oprocentowania kredytów, depozytów i lokat. Ich obniżenie więc powinno skutkować zniechęceniem do lokowania pieniędzy na kontach bankowych, bo po obniżeniu oprocentowania będą przynosić jeszcze mniejsze dochody, i wzrostu zainteresowania kredytami, których koszt będzie niższy o obniżoną stopę procentową. Tańsze kredyty powodują, że osoby prawne i fizyczne chętniej po nie sięgają, a pieniądze wydają na inwestycje lub dobra konsumpcyjne. I tak właśnie gospodarka na nowo się rozkręca.