Niemożność spłaty kredytu

Banki udzielając kredytu, sprawdzają osobę pobierającą kredyt, pod względem jej wypłacalności. Taka osoba musi mieć stały i regularny dochód, w określone wysokości. Niekiedy jednak mimo posiadania zdolności kredytowej oraz stałego dopływu środków pieniężnych, osobie, której udzielono kredytu nie udaje się tego kredytu spłacić. Kredyty podzielone są na raty, które należy spłacać w comiesięcznych odstępach czasu. W przypadku braku wpłaty danej raty w terminie, mogą z tego tytułu wyniknąć konsekwencje. Przy pobieraniu kredytu zawiera się umowę kredytową, w której określone są także skutki niespłacania rat kredytowych w terminie. W przypadku kredytów mieszkaniowych oraz kredytów na zakup przedmiotów materialnych o znacznej wartości, konsekwencja może być jedna – brak możliwości korzystania z mieszkania oraz z wszelkich przedmiotów, na zakup których udzielony jest kredyt. Pobierając kredyt i spłacając go, ciągle nie jest się do końca właścicielem nabywanej rzeczy, według przepisów inicjatywa leży po stronie banku, który udziela środków pieniężnych potrzebnych do dokonana ii inwestycji. Oprócz niemożności korzystania z nabywanych przedmiotów, osoba niewywiązująca się z umowy kredytowej musi także zwrócić pieniądze pożyczone od banku, wraz z odsetkami jakie zostały naliczone od pożyczonej kwoty podstawowej.