Lokaty udzielane przez banki

Banki oferują swoim klientom wiele różnych możliwości dysponowania swoim kapitałem pieniężnym. Jedną z tego typu opcji jest umieszczenie środków pieniężnych na lokacie terminowej. Lokaty terminowe to ciekawa opcja pozwalająca na pomnożenie swojego kapitału. Osoba zakładająca lokatę w banku, decyduje się na wpłacenie określonej sumy pieniężnej na tego typu konto lokacyjne. Banki w swoim regulaminach określają minimalną kwotę pieniężną, przy pomocy której można założyć lokatę finansową. Podstawowym założeniem lokat bankowych, jest płacenie przez bank odsetek od ulokowanego na koncie lokacyjnym kapitału. Kwota oprocentowania ustalana jest na samym początku, już na etapie zakładania lokaty, gdyż jest to najważniejsza jej część. Od kwoty oprocentowania zależy wielkość zgromadzonego na lokacie kapitału. W przypadku małych i średnich ilości pieniędzy najczęściej jest to kilka procent. W przypadku ulokowania dużych sum pieniędzy, klient często ma możliwość indywidualnego ustalenia oprocentowania swojej lokaty, do pewnego poziomu ograniczającego. Pieniądze umieszczone na lokacie są zamrażane, co oznacza, że nie można nimi dysponować do końca umowy zawartej przy zakładaniu lokaty. W przypadku wypłaty pieniędzy przed końcem takiej umowy, na ogół przepadają zgromadzone za pewien okres czasu odsetki.