Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane

Co to są lokaty strukturyzowane? Są to takie produkty finansowe, które pozwalają osiągnąć ponad przeciętne zyski, a przy tym zainwestowane oszczędności klienta takiej lokaty są w stu procentach zabezpieczone. Co prawda, zdarzają się banki zabezpieczające mniejsze kwoty. Jest to lokata dla osób, które oczekują wysokiego procentu, czyli wysokiego zwrotu swojej inwestycji oraz bezpieczeństwa swoich oszczędności. Ta inwestycja polega na lokowaniu oszczędności praktycznie we wszystkie aktywa dostępne na rynku, takie jak waluty, surowce, papiery wartościowe, towary. Podstawowymi aktywami są indeksy giełdowe, akcje spółek, surowce, metale szlachetne, produkty rolne czy kursy walut. Są to w zasadzie w stu procentach bezpieczne lokaty, ale bywają też lokaty strukturalne z niższym stopniem bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo tkwi w systemie zwrotu gwarantowanej sumy, którą klient takiej lokaty zainwestował, ponieważ bank, jeżeli nawet zwraca sto procent danej kwoty zainwestowanej przez klienta, to i tak de facto kwota środków pomniejszona jest przez inflację – jest to oczywiście czarny scenariusz w przypadku, gdy inwestycja się nie uda. Następną sprawą wartą rozpatrzenia jest to, że banki często informują klienta niezrozumiałym dla niego językiem, a co za tym idzie trudno osobie nieposiadającej wiedzy z zakresu bankowości i finansów oszacować w pełni ryzyko z jakim wiąże się dana inwestycja.