Lokata z ryzykiem?

Lokata z ryzykiem?

Wiele banków obecnie posiada produkt o nazwie lokaty terminowej z funduszem inwestycyjnym. Wszystkie kuszą klienta ponad przeciętnymi zyskami. Najczęściej banki dzielą środki w taki sposób, że pięćdziesiąt procent przeznaczają na lokatę bankową o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, a drugie pięćdziesiąt procent wkładają w fundusz inwestycyjny, który ma zapewnić lokacie terminowej zyskowność. W tym drugim przypadku na wybór funduszu inwestycyjnego klient nie ma wpływu, ponieważ to bank podejmuje decyzję z jakim funduszem czy grupą funduszy będzie współpracował. Dlatego warto dokładnie się dowiedzieć, gdzie lokowane będą nasze pieniądze. Jeżeli bank lokuje połowę naszych środków pieniężnych w funduszu rynku pieniężnego to mamy szansę uzyskać od pięciu do siedmiu procent zysku w skali roku. Do do tego, jak dołożymy procent z lokaty bankowej, na której pozostała połowa środków, to nasze pieniądze zwiększą się o parę procent więcej niż na zwykłej lokacie. Jeszcze lepszy zysk powinniśmy uzyskać, jeżeli bank współpracuje z funduszem obligacji – jest to nawet do dziesięciu procent. Współpraca z rynkiem papierów wartościowych przynosi jeszcze większy zysk. Są to w miarę bezpieczne formy połączenia lokaty z funduszami inwestycyjnymi. Jednak najwyższy zysk, ale i najbardziej ryzykowny, wiąże się z połączeniem lokaty z funduszem akcyjnym – najbardziej agresywnym jeżeli chodzi o inwestowanie, gdzie można bardzo wiele zyskać, ale i stracić gdy jest bessa na rynku.