Kryzys finansowy a banki

Działanie banków to jeden z najważniejszych elementów kapitalistycznego świata, opartego na pieniądzu. Aby ten świat prawidłowo funkcjonował potrzebne są przejrzyste reguły przepływu tych środków pieniężnych. Nie zawsze jednak wszystko funkcjonuje tak jak należy. Banki również bywały i nadal bywają przyczyną potężnych kryzysów finansowych. Kilka lat temu na świecie nastąpiło potężne załamanie na rynkach finansowych i giełdowych, czego jedną przyczyn były banki. Kryzys ten trwa do dzisiaj. Spowodował go wadliwy system oferowania kredytów indywidualnym klientom oraz przedsiębiorcom. Banki oferowały kredyty przedsiębiorcom, bez jakiejkolwiek kontroli i sprawdzaniem zdolności kredytowej i wypłacalności. Takie kredyty wydawane były również zwykłym obywatelom. Brak wypłacalności przedsiębiorców oraz zwykłych ludzi spowodował znaczące straty finansowe po stronie banków. Banki zaczęły domagać się spłaty zaciągniętych zobowiązań, jednak z uwagi na fakt iż niektórzy przedsiębiorcy oraz klienci nie posiadali takowych środków na spłatę zadłużenia, zaczęto masowo ogłaszać upadłość, przede wszystkim dużych przedsiębiorstw. Szczególnie mocno dotknęło to branży motoryzacyjnej, wiele uznanych marek musiało ogłosić bankructwo, niektóre udało się uratować wyłącznie dzięki dotacjom finansowym przyznanym przez państwo. Kryzys ten miał swój początek w Stanach Zjednoczonych, a potem rozlał się też na inne kraje – Stany Zjednoczone to potężny kraj i wiele innych państw jest od tego kraju uzależnione. Stany Zjednoczone mają też ogromny wpływ na rynki finansowe całego świata, dlatego problemy tego kraju oznaczają kłopoty niemalże dla całego świata.