Kredyt hipoteczny walutowy

Kredyt hipoteczny walutowy

Polskie banki udzielają kredytów hipotecznych zarówno w polskiej złotówce, jak i w walutach obcych. W związku z tym, że kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym banki uwzględniają jedynie możliwość zaciągnięcia takiego kredytu w walutach pewnych i stabilnych takich jak dolar amerykański, euro, japoński jen czy frank szwajcarski. Niestety, po wahaniach kursu franka szwajcarskiego oraz obniżeniu do zera stóp procentowych w Szwajcarii banki coraz mniej chętnie udzielają tych kredytów, aczkolwiek wydaje się, że są one znacznie bardziej interesujące dla przeciętnego klienta. Kredyt hipoteczny walutowy możemy podzielić na dwa rodzaje: pierwszy jest to typowy kredyt walutowy, drugi natomiast jest to kredyt walutowy denominowany. Pierwszy z nich udzielany jest w złotówkach, ale w dniu podpisania umowy wartość kredytu przeliczana jest na walutę obcą wybraną przez klienta według bieżącego kursu. Najkorzystniejsze w tym wypadku jest przeliczenie kredytu na podstawie kursu średniego z pominięciem spreadu – czyli różnicy pomiędzy ceną kupna a sprzedaży. Kredyt walutowy denominowany natomiast charakteryzuje się tym, że w podpisywanej umowie mamy wpisaną kwotę w walucie polskiej (nie obcej, jak to ma miejsce w przypadku typowego kredytu walutowego). Kwota ta jest następnie dzielona na transze i przeliczana na walutę obcą.