Funkcje centralnego banku

Każde państwo ma na terenie swojego państwa posiada banki, które to służą każdemu mieszkańcowi. Jednak w każdym państwie jest Bank Centralny. I tak w Polsce bankiem centralnym państwa jest bank państwa, który to dokładnie brzmi Narodowy Bank Polski. Bank ten prowadzi rachunki bankowe dla budżetu państwa, centralnych instancji państwa i jednostek budżetowych. Zadaniem Narodowego Państwa Polskiego również jest robienie z ramienia państwa operacje finansowe w kraju oraz za granicą państwa, zbiera oraz zarządza rezerwatami dewizowymi, zaciąga oraz spłaca kredyty zagraniczne oraz jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilnego poziomu cen. Narodowy Ban Polski jest jedynym państwem emisyjnymi, czyli jako jedyny bank w naszym państwie ma tylko i wyłącznie prawo to emitowanie znaków pieniężnych i to on określa wielkość emisji. To ten bank organizuje zasady obiegu pieniądza oraz reguluje ilość gotówki w obiegu. Narodowy Bank Polski jest również Bankiem Banków, czyli jest źródłem rezerwy kredytowej dla innych banków. Nasz bank centralny czuwa nad nadzorem funkcjonowania banków komercyjnych, które to mają za zadanie utrzymywania rezerw obowiązkowych na rachunku w banku centralnym oraz bank ten określa formy i organizacje rozliczenia pieniężne. To są najbardziej rzucające się w oczy funkcje centralnego banku.