Co to jest stopa procentowa

Co to jest stopa procentowa

Ostatnio w Polsce bardzo głośno dyskutowanym tematem są stopy procentowa dokładniej ich obniżenie dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej. Dlaczego są one tak istotne dla naszej gospodarki i wbrew pozorom także dla naszych osobistych portfeli? Słownikowa definicja stopy procentowej to miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym. Taka oficjalną stopę procentową ustala w Polsce Rada Polityki Pieniężnej. Jej wysokość bezpośrednio skutkuje obniżeniem oprocentowania na kontach bankowych i jednoczesnym obniżeniem oprocentowania wszystkich kredytów. Ostatnie obniżki oficjalnych stóp procentowych dokonanych przez Rade Polityki Pieniężnej związane są z nasilającymi się skutkami kryzysu gospodarczego i dążeniem do pobudzenia gospodarczego. W ostatnim czasie w naszym kraju znacznie spadła inflacja, która jest w doskonałym miernikiem popytu na dobra konsumpcyjne. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że ta tendencja dalej się będzie nasilać w wyniku pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Obniżenie stóp procentowych w średnim i długi m okresie powinno przynieść niechęć do oszczędzania (bardzo niskie oprocentowanie depozytów i lokat bankowych) i wzrost potrzeb konsumpcyjnych – w tym także zadłużania się Polaków, z powodu niskiego oprocentowania kredytów i pożyczek. Taka polityka prowadzona przez RPP jest więc korzystna dla nas wszystkich, ponieważ więcej pieniądza na rynku to znacznie większy obrót handlowy. Im więcej kupujemy, to więcej też musimy wyprodukować, co skutkuje jednocześnie zwiększeniem produkcji i nowymi miejscami pracy.