Bezpieczeństwo pieniędzy w bankach

Środki gromadzone przez banki muszą być bardzo dobrze zabezpieczone, gdyż w przeciwnym wypadku szybko padłyby ofiarą kradzieży. Banki gromadzą pieniądze nie tylko w swoich skarbach, lecz także na kontach elektronicznych i te konta również muszą być w stosowny sposób zabezpieczone. Działalność banków oparta jest przede wszystkim na zaufaniu klientów do instytucji bankowej, więc w przypadku braku tego zaufania lub jej utraty, bank traci klienta lub większą ich ilość. Jest to bardzo niepożądane zjawisko dla banku, gdyż grozi nawet jego upadłością. Klienci nie będą korzystać z usług banku, który nie potrafi zagwarantować bezpieczeństwa powierzonych mu środków pieniężnych. Elektroniczne konta bankowe zabezpieczane są na różne sposoby. Podstawowym elementem jest szyfrowanie połączenia internetowego. Każda osoba posiadają konto bankowe ustala swoje hasło oraz login, za pomocą których może zalogować się do swojego konta bankowego. Kolejnym systemem zabezpieczającym jest telefoniczne hasło w przypadku dokonywania przelewów. Aby wykonać przelew należy podać hasło, które wysyłane jest na podany wcześniej numer telefonu. Bez tego hasła dyspozycja wykonania przelewu nie zostanie wysłana do banku. Skarbce bankowe zabezpieczone są przede wszystkim grubymi murami oraz szyfrowanymi drzwiami. Pomagają przy tym też kamery monitoringu oraz systemy alarmowe i ochroniarze pilnujący do nich wejścia.