Banki wyspecjalizowane w danej dziedzinie

Na system bankowy w Polsce składa się kilka grup banków. Są to banki komercyjne, bank centralny oraz bank państwowy. Banki komercyjne stanowią najliczniejszą grupę banków, gdyż są dostępne dla większej grupy klientów i z ich sług korzysta najwięcej ludzi. Banki te także można podzielić na kilka oddzielnych grup. Taką grupą są banki wyspecjalizowane. Najpopularniejszymi bankami komercyjnymi są banki uniwersalne, które oferują bardzo szeroką gamę możliwości i opcji. W bankach uniwersalnych można dokonywać wszelkich operacji bankowych, jakie dostępne są dla zwykłych jak i bardziej specyficznych banków. Banki wyspecjalizowane mają węższy zakres działania. Nie oferują one wszystkich możliwości typowych dla banków, lecz koncentrują się na konkretnej dziedzinie bankowości. Wśród takich banków można na przykład wymienić banki zorientowane głównie na udzielanie kredytów. W tego typu placówkach bankowych, klienci mają do wyboru wiele możliwości pobrania kredytu, niekiedy na preferencyjnych dla klienta warunkach. W tego typu bankach występuje szeroka oferta kredytowa, gdyż takie banki swoje finanse opierają na udzielanych kredytach i odsetkach od tych kredytów. Innym rodzajem banków wyspecjalizowanych są banki inwestycyjne, które przeznaczone są dla przedsiębiorców potrzebujących kapitału do inwestycji na rynku.