Banki komercyjne w Polsce

W Polsce system bankowy składa się z kilku rodzajów bankowych. Na szczeblu centralnym najważniejszym bankiem jest Narodowy Bank Polski, którego zadaniem jest emitowanie środków płatniczych, dostępnych legalnie w Polsce. Narodowy Bank Polski ma wyłącznie prawo do emitowania tego typu środków. W Polsce jest też jeden bank państwowy, a jest nim Bank Gospodarstwa Krajowego. Resztę systemu bankowego w Polsce stanowią różnego rodzaju banki komercyjne. Banki komercyjne nie należą do państwa, lecz ich właścicielami są osoby prywatne lub przedsiębiorstwa. Stąd też kapitał potrzebny do ich założenia i funkcjonowania znajduje się w prywatnych rękach. Banki są osobami prawnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą w oparciu o wolny rynek. Bank może zostać założony przez osobę posiadają odpowiednią ilość kapitału pieniężnego – według przepisów polskiego prawa jest to minimalnie pięć milionów euro. Banki komercyjne są najczęściej bankami uniwersalnymi, czyli wykonującymi kompleksowo wszelkie podstawowe operacje finansowe, typowe dla tego rodzaju instytucji, jak na przykład udzielanie kredytów. Banki komercyjne w Polsce działają w oparciu o przepisy prawa bankowego, które regulują ich działalność i zabezpieczają ich prawidłowe działanie, od samego początku, już na etapie ich powstawania. Gwarantują to obostrzenia jakie są sporządzone aby można było złożyć bank.