Bank pocztowy, na czym polega

Bank pocztowy jest bankiem komercyjnym istniejącym w Polsce. W swojej ofercie ma usługi finansowe skierowane dla klientów indywidualnych oraz mają ofertę dla mikro i małych przedsiębiorstw. Ofertę tą mają we własnych placówkach oraz w placówkach Poczty Polskiej. Bank ten powstał w roku 1990 w Bydgoszczy. Główną ideą Banku Pocztowego, która to przyczyniła się do jego powstania była reaktywacja tradycji bankowości w Polsce. Swoje udziały w tym Polskim baku mają: Poczta Polska S.A 75 procent minus 10 akcji oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, który ma 25 procent plus 10 akcji. Na początku swojego istnienia bank ten pełnił rolę banku rozliczeniowego i klientami tego banku byli głównie samorządy i przedsiębiorstwa. Jednak z czasem proponował on usług, które to były również skierowane do klientów detalicznych. Dzięki opieraniu się na Poczcie Polskiej i jej sprzedaży oraz na oddziałach i placówkach własnych bank miał możliwość dostępu do większej grupy klienteli. Po czasie zaczął wprowadzań ten bank nowe produkty i tak w roku 1999 była możliwość pełna obsługa kont osobistych GIRO we wszystkich placówkach pocztowych. Rachunek ten był uzupełniony kartą Visa Electron. Rok później był podział rachunków GIRO na Giro Nestor oraz Giro Standard. Bank Pocztowy to jeden z nielicznych typowo Polskich banków.