Bank i jego system

Bank ogólnie rzecz ujmując ma swój system, który przestrzega. Rozwój systemu bankowego w Polsce zależy od tego, jaki jest rozwój gospodarczy w naszym Państwie, ale i również od instytucji finansowych, czyli od innych banków. Na ten rozwój wpływa także przyjęte rozwiązania prawne oraz tradycji przeprowadzania i rozliczania transakcji handlowych. Nasz system bankowy składa się z trzech elementów podstawowych i są nimi: wzajemne powiązania między bankiem a otoczeniem, instytucji bankowej a jest to bank centralny, banki spółdzielcze i banki komercyjne. Ostatnim składnikiem jest infrastruktura prawna regulująca działalność wyżej wymienionych instytucji. System bankowy ma swoje funkcje i tak można wymienić przynajmniej sześć funkcji. Do tych funkcji możemy zaliczyć emisję i regulację tą funkcję pełni bank centralny przez emisję i regulację podaży pieniądza. Następna funkcja to jest to funkcja depozytowo – kredytowa, którą można zauważyć w bankach komercyjny, który to ujawnia się przez tworzenie depozytów i transformacji ich w pożyczkach i kredytach. Następne funkcje to rozliczeniowa, w której ten bank realizuje rozliczenie pieniężne na zlecenie klienta, alokacyjna, która umożliwia przepływ środków finansowych z mniej do bardziej efektywnych dziedzin gospodarki. Dwie ostatnie funkcje to finansowo doradcza gdzie bank przez służby doradcze zabezpiecza interesy klientów oraz funkcja stymulująca gdzie bank jest dawcą kapitału, który to wpływa na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.