Bank centralny w Polsce

Banki można podzielić na kilka rodzajów. Najpowszechniejsze są banki komercyjne, z nich też korzysta najwięcej osób. Innym rodzajem banku jest bank centralny. Banki komercyjne dokonują podstawowych operacji finansowych – pozwalają gromadzić kapitał pieniężny, udzielają kredytów, wypłacają odsetki od zgromadzonych środków. Bank centralny ma zupełnie inne funkcje i zadania. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski. Jego działalność opiera się na innych zasadach niż w przypadku zwykłych banków komercyjnych. Bank centralny sprawuje nadzór nad innymi bankami, pełni rolę banku banków. Jednym z jego podstawowych zadań jest emitowanie środków płatniczych występujących w Polsce. Takimi środkami są banknoty oraz monety. Narodowy Bank Polski emituje prawnie zalegalizowane środki płatnicze w Polsce i w razie konieczności decyduje o zwiększeniu ich ilości w obiegu. W tym celu Narodowy Bank Polski współpracuje z mennicą państwową, która zajmuje się materialnym wytworzeniem tych środków płatniczych. Bank Centralny w Polsce sprawuje także inne funkcje. Jako że jest to bank sprawujący nadzór nad innymi bankami, to jego zadaniem jest dbanie o wypłacalność wszystkich banków działających na ternie Polski. Narodowy Bank Polski sprawuje także bankową obsługę budżetu państwa, co oznacza, że wszelkie operacje dokonywane przy użyciu kapitału państwowego dokonywane są właśnie z udziałem tego banku.