zwrotu IRR

zwrotu IRR

Nadrzędnym celem każdej inwestycji jest zysk. Im większy zysk z inwestycji tym lepiej. Z tego też względu każdy przedsiębiorca lub inwestor powinien przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu pieniędzy w konkretny pomysł przemyśleć, czy dana inwestycja jest tak naprawdę opłacalnym interesem. Wiele pomysłów w początkowym etapie wydaje się bardzo ciekawa i zyskowna, jednak w późniejszym okresie okazują się one całkowitą klapą. Aby sprawdzić rentowność potencjalnych inwestycji należy dokonać stosownych obliczeń. Można to wykonać za pomocą metod prostych, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Takim miernikiem finansowym jest na przykład Wewnętrzna stopa zwrotu IRR , która pokazuje rzeczywistą stopę zwrotu z danej inwestycji. Na rynku nieruchomości bardzo popularnym miernikiem stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału jest ROE. Dla osoby inwestującej swoje pieniądze najważniejszą kwestią jest to, by stopa zwrotu była wartością dodatnią – przynosiła dodatni przepływ pieniężny. W przypadku inwestycji w mieszkania inwestor powinien obliczyć, czy po opłaceniu wszystkich kosztów inwestycja będzie przynosiła zyski. Jeśli wynik będzie ujemny, oznacza to iż inwestycja jest nieopłacalnym interesem i lepiej zająć się innym pomysłem na biznes.

[Total: 0    Average: 0/5]