Umowa kredytu bankowego

Umowa kredytu bankowego

Kredyt bankowy, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, definiujemy jako umowę między bankiem a kredytobiorcą, na mocy której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie pewną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, kredytobiorca zaś zobowiązuje się do korzystania z pieniędzy w sposób określony w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach oraz zapłaty prowizji. W praktyce umowa kredytu określa: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel kredytu, zasady i termin spłaty, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy, wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, a także warunki dokonywania zmian i ewentualnego rozwiązania umowy. Innymi słowy, czytamy wszystko co jest napisane drobnym druczkiem, i to czytamy ze zrozumieniem. Jeśli nie jesteśmy biegli w terminologii bankowej, przeczytanie naszej umowy powierzmy osobie znającej się na rzeczy i godnej zaufania. W przeciwnym razie może okazać się, że spotkają na nieprzyjemne niespodzianki. Pamiętajmy, bank to nie jest instytucja dobroczynna i zawsze kieruje się swoim zyskiem, a nie dobrem klienta.

[Total: 0    Average: 0/5]