Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Prowadzenie działalności jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo popularną firmą prowadzenia biznesu. Do głównych zalet prowadzenia spółki z o. o. należy uniknięcie podwójnego opodatkowania oraz przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest to połączenie obu rodzajów spółek które pozwala na optymalizację podatkową w przypadku osiągnięcia odpowiednio wysokich obrotów. Taka konstrukcja spółki pozwala na oszczędności w podatkach. Dochody osób fizycznych, które są wspólnikami w spółce komandytowej podlegają jedynie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Jest to więc sposób na uniknięcie podatku CIT. W tego rodzaju spółce odpowiedzialność za zaległości podatkowe leży tylko po stronie spółki z o. o. W momencie ustanowienia osoby fizycznej w roli komandytariusza, który według umowy osiąga wyższe zyski niż komplementariusz (spółka zoo), można maksymalizować znacznie zyski i unikać wysokiego opodatkowania. Jednocześnie w tego rodzaju spółce odpowiedzialność za zobowiązania spółki nadal spoczywa na komplementariuszu, który w praktyce może osiągać niewielkie zyski w porównaniu do swojego partnera biznesowego.

[Total: 0    Average: 0/5]