Rodzaje pożyczeń

W każdym banku można dostać kredyty. Jednak w każdym baku można znaleźć różne kredyty, które mają inne funkcje oraz do innego służą. Ogólnie wyjaśniając, co to jest kredyt to najprościej mówiąc to jest to, że bank pożyczając pieniądze zobowiązuje się na pożyczenie ich kredytobiorcy na określony czas a kredytobiorca zobowiązuje się w ratach oddać tą kwotę. Tak, więc wyróżniamy takie rodzaje kredytów: kredyt na rachunku bieżącym, kredyty sezonowe, kredyt dyskontowy, factoring, factoring pełny, factoring nie pełny oraz factoring mieszany. W skrócie mówią kredyty sezonowe polegają na tym, że są one brane z powody wahań sezonowych. Kredyt dyskontowy jest związany z wekslem. Dokładnie chodzi tu o to, że bank zdobywa weksel kredytobiorcy, który to pochodzi z obrotu gospodarczego i tym samym, gdy bank z takiego weksla wypłaca kredytobiorcy pieniądze przed terminem płatności weksla. Factoring to natomiast umowa między bankiem, czyli faktorem a dostawcą, czyli faktorantem. Umowa ta dotyczy kupna przez bank wierzytelności kredytobiorcy, które to powstały na podstawie dostaw towarów, wyrobów czy też robót. Tak, więc widać jest trochę tych kredytów, lecz jednak decydując się na jakiś warto się zastanowić czy tego tak na prawdę potrzebujemy i czy damy radę go spłacić. Wszystko jest dla ludzi, ale wszystko warto robić z głową.

[Total: 0    Average: 0/5]