Rodzaje kredytów bankowych

Rodzaje kredytów bankowych

Kredyt bankowy jest to umowa zawarta pomiędzy bankiem lub inną instytucją finansową a kredytobiorcą, która polega na udostępnieniu przez kredytodawcę określonej kwoty na konkretny cel i okres, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pożyczoną kwotę wraz z wynagrodzeniem dla banku w postaci odsetek i prowizji. Kredyty przyznawane są także przez inne instytucje finansowe, które nie posiadają statusu banku na przykład takie jak spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe. Kredyty mogą mieć różnorodne przeznaczenie, a kredytodawca może żądać różnorodnych zabezpieczeń za udzielone pieniądze. Do najbardziej popularnych rodzajów kredytów udzielanych przez instytucje finansowe są kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt w rachunku kredytowym, kredyt konsolidacyjny czy kredyt syndykowany. Przedsiębiorstwa lub firmy zazwyczaj natomiast zwracają się do banków o udzielenie kredytów inwestycyjnych, obrotowych czy towarowych. Na wszystkie rodzaje udzielanych kredytów banki i inne instytucje finansowe żądają różnorodnych zabezpieczeń, które stanowią gwarancję zwrotu pożyczonych pieniędzy obniżającą ryzyko zawieranych transakcji. Takimi zabezpieczeniami są na przykład hipoteka na nieruchomości kupionej za kredyt hipoteczny lub zastaw nieruchomości będącej zabezpieczeniem na przykład kredytu inwestycyjnego udzielonego firmie.

[Total: 0    Average: 0/5]