Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego. Jej głównym celem jest tworzenie założeń oraz prowadzenie polityki pieniężnej państwa polskiego. Swoje zadania wykonuje poprzez określenie zasad operacji otwartego rynku, ustalanie zasad i trybu utrzymania rezerwy obowiązkowej i ustalanie wysokości oficjalnych stóp procentowych. Ostatnio Rada Polityki Pieniężnej zmaga się z problemem spowolnienia gospodarczego, które dotknęło Polskę. Aby przeciwdziałać pogłębianiu się kryzysu RPP kilkukrotnie w ostatnim czasie obniżyła stopy procentowe – ostatni raz dokonała tego w czerwcu 2013 roku, kiedy to dokonała cięcia stóp o następnych 25 punktów procentowych. Podstawowe stopy procentowe są obecnie na rekordowo niskim poziomie. Taki stan rzeczy podyktowany jest prognozami Głównego Urzędu statystycznego, który zakłada, że inflacja w naszym kraju będzie nadal spadać, co jest bezpośrednim dowodem na to, iż na rynku podaż znacznie przewyższa popyt, więc ceny produktów i towarów nie rosną. Czym obniżenie stóp procentowych skutkuje dla państwa i dla szarego obywatela? Generalnie oficjalne stopy procentowe są podstawą do naliczania wysokości oprocentowania lokat i kredytów bankowych, więc ich obniżenie automatycznie wpływa na obniżenie oprocentowania jednych i drugich. W okresie średnio i długo terminowym powinno wpłynąć na pobudzenie tendencji do zadłużania się polskich firm i obywateli, wydawania pieniędzy na inwestycje i dobra konsumpcyjne oraz niechęć do kumulowania środków na kontach.

[Total: 0    Average: 0/5]