Obowiązkowe rozrachunki spółek

Ustawa o rachunkowości oraz wiele innych przepisów, w tym przepisów kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o księgach rachunkowych nakłada na osoby prawne i spółki prawa handlowego wiele obowiązków mających charakter rachunkowy oraz księgowy. Ważnym jest, aby regularnie sporządzać i dostarczać deklaracje VAT oraz CIT, a ponadto sporządzać i składać we właściwych urzędach instytucjach roczne sprawozdania, bilanse oraz rachunki. Oprócz tego spółki muszą prowadzić stałe księgi rachunkowe, do których należą rozliczenia kadr i pracowników, rozliczenia podatkowe oraz dla zakładu ubezpieczeń społecznych. Oprócz powyższych obowiązków osoby prawne muszą dokonywać regularnych rozliczeń z kontrahentami oraz dbać by rozliczenia między nimi były także terminowe, regularne i właściwe. W przypadku wielu transakcji oraz wysokich obrotów, choć nie tylko, idealnym rozwiązaniem będzie zlecenie prowadzenia wszelkiej księgowości wobec biura księgowego bądź rachunkowe. Dodatkowym atutem tego rozwiązania będzie kompleksowość oraz pomoc doradcza biur, które ponadto reprezentują swoich zleceniodawców na przykład podczas kontroli urzędu skarbowego bądź innej instytucji. Wobec powyższego przy prowadzeniu własnej spółki należy zadbać aby dokumentacja księgowa była należycie prowadzona, dzięki czemu spółka będzie się korzystnie przedstawiała.

[Total: 0    Average: 0/5]