Nadzór bankowy w Polsce

Funkcjonowanie banków w Polsce oparte jest na podstawowych mechanizmach finansowych oraz na przepisach prawa obowiązującego w Polsce. Do niedawna nadzór nad działalnością banków w Polsce sprawował bank centralny, a więc Narodowy Bank Polski. Kilka lat temu uległo to jednak zmianie i obecnie w Polsce Nadzów nad prowadzeniem działalności przez instytucje bankowe ponosi Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja ta sprawuje pieczę nad całym systemem bankowym w Polsce, dba przede wszystkim o działanie banków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. Komisja ta kontroluje także sam proces zakładania banków w Polsce, dba o to by osoby tworzące nowy bank spełniały wszelkie kryteria konieczne do jego założenia, a więc posiadały odpowiednią ilość kapitału, pomieszczenia służące do działalności banku, a także by legitymowali się stosownym wykształceniem w dziedzinie finansów bankowych i bankowości. Komisja Nadzoru Finansowego pilnuje również prawidłowości udzielania kredytów przez banki, po to by te nie oferowały kredytów osobom, które takiego kredytu nie powinny dostać. Komisja Nadzoru Finansowego pilnuje wszelkich sprawa, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemy bankowego w odnowionej i demokratycznej Rzeczpospolitej Polskiej. Komisja Nadzoru Bankowego jest organem kolegialnym.

[Total: 0    Average: 0/5]