Metodę fmea

Metodę fmea

Metodę fmea zaczęto stosować już w latach 60. W Stanach Zjednoczonych przy wyrobach dla astronautów. Metoda ta pozwalała na zweryfikowanie różnych elementów statku kosmicznego pod względem ich bezpieczeństwa dla astronautów. Dzięki skuteczności tej metody zaczęto ją stosować również w przemyśle jądrowym oraz lotniczym. Już w latach 70. I 80. metodę tą zaczęto stosować również w Europie. Zaczęto ją stosować nie tylko w lotnictwie, ale również w przemyśle elektronicznym, chemicznym, jak również samochodowym. Zwłaszcza w przemyśle samochodowym metoda ta dynamicznie się rozwijała. Metoda ta pozwala na ustalenie związku przyczynowo skutkowego powstawania wszelkich wad produktów. Metoda uwzględnia również czynnik ryzyka. Celem stosowania metody jest identyfikacja potencjalnych wad produktu czy procesu, a co za tym idzie eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka związanego z daną wadą. Dzięki stosowaniu opisywanej metody możemy wciąż doskonalić nasz produkt, eliminować wszelkie wady i minimalizować ryzyko. Produkt poddawany analizie można skutecznie poprawiać i ulepszać. Poprzez ciągłe doskonalenie produktu otrzymujemy coraz to nowe produkty, które coraz lepiej wpisują się we współczesny rynek. Metodę można stosować zarówno do masowej produkcji, jak i produkcji jednostkowej.

[Total: 0    Average: 0/5]