Lokata inwestycyjna w banku

Lokata inwestycyjna w banku

Bank wśród swoich usług świadczy możliwość przechowywania swoich środków finansowych na lokatach bankowych. Można wybrać lokatę oszczędnościową, która wypracuje pewny zysk, jednak dość niski lub lokatę inwestycyjną. W tym przypadku zysk może być dużo większy, jednak trzeba się liczyć z możliwością straty części gotówki. Zazwyczaj bank oferuje różne możliwości inwestycyjne. Pół na pół. Zatem połowę środków finansowych swego klienta umieszcza na lokacie oszczędnościowej, a drugą połowę inwestuje w akcje, obligacje lub fundusze inwestycyjne. W ten sposób w pewnym stopniu stara się ochronić powierzone mu pieniądze. Oczywiście zamiast opcji pół na pół jest także możliwość przekazania połowy środków klienta na lokatę oszczędnościową, a kolejne procenty z drugiej połowy zainwestować w akcje i fundusze inwestycyjne, z których zysk może być wysoki, ale także mogą pojawić się straty, a kolejny procent w bezpieczne obligacje. Czyli pieniądze powierzone bankowi mogą pracować na swój zysk w różny sposób. Oczywiście zwykła lokata bankowa, która ma generować oszczędności także jest obarczona pewnym ryzykiem. Tak naprawdę bank otrzymuje pieniądze od swoich klientów, którymi ciągle obraca i je pomnaża. Zatem czyni szereg inwestycji w celu wypracowania zysku. A następnie część tego zysku wypłaca klientom.

[Total: 0    Average: 0/5]