Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem bankowym, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Zazwyczaj kredyty hipoteczne udzielane są na zakup nieruchomości taki jak do, mieszkanie czy budowa domu. Są to niewątpliwie bardzo atrakcyjne kredyty zarówno z punktu widzenia klienta, jak i banku. W zasadzie wszystkie banki w swojej ofercie mają ten rodzaj kredytów. Są one o tyle korzystne dla banków, że wiążą z nim klienta na bardzo długi – czasem nawet czterdziestoletni okres. Każdy bank proponuje swoim klientom kredyty hipoteczne zgodnie z prowadzoną przez siebie polityką, więc różnią się one od siebie wysokością oprocentowania, długością spłaty, wysokością prowizji, oraz dostępnością czy walutą, w której są udzielane. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest docelowo hipoteka, jednakże do czasu ustanowienia hipoteki – czyli do czasu wpisania jej przez sąd do księgi wieczystej nieruchomości, klient zobowiązany jest ubezpieczyć kredyt, dostarczyć poręczenie według prawa cywilnego, podpisać stosowny weksel lub zezwolić na zablokowanie swoich rachunków lub lokat bankowych albo pozyskać poręczenie osoby trzeciej, która osiada zdolność kredytową. Uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się z wieloma kosztami, które musi ponieść klient. Są to zazwyczaj prowizje bankowe, koszty notarialne, ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący.

[Total: 0    Average: 0/5]