Jak się rozwinęła bankowość i banki w Polsce

Banki i bankowość zaistniały w drugiej połowie osiemnastego wieku w momencie, gdy zaczęła się dyskusja nad uporządkowaniem spraw monetowych i skarbowych oraz powołania banku narodowego. Ważną dat w historii banku jest 29 stycznia 1828 rok wtedy to został wydany dekret królewski Mikołaja I powołująca Bank Polski. Miał on pod sobą mennice. Dwa lata później a mianowicie w 1830 roku pojawiły się w obiegu pierwsze banknoty Banku Polskiego. Powstanie Listopadowe oraz wojna z Rosją niestety pogorszyła sprawę naszych banków i bankowości. W 1832 roku odebrano mu mennicę a dziesięć lat później, czyli 1842 roku oprócz złotego wprowadzono do obiegu ruble i kopiejki. Niestety z czasem a dokładnie w roku 1842 zamieniono go w kantor rosyjskiego Banku Państwa. Równie ważną datą jest dziewiąty grudzień 1916 rok powołano Polską Krajową Kasę Pożyczkową, czyli nową instytucje emisyjną. Walutą była w ten czas marka polska. W listopadzie 1918 roku zaistniała konieczność powołania banku centralnego państwa. Następnie siódmego grudnia 1918 roku został wydany dekret Naczelnika Państwa, w którym była mowa o tym, że stwarzają podstawy prawne do dalszego funkcjonowania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, jako banku emisyjnego. Od tej pory rozwój naszej bankowości, banków i co jest z tym związane zmienia się na lepsze i nie ma się, czego bać tylko iść z duchem technologii.

[Total: 0    Average: 0/5]